British flagEnglish

Object-oriented Quality and Risk Management (OQRM)

Home Model Publicaties Uitspraken Contact Nieuws

Het OQRM model

Van Nederpelt, Peter (2008). ObjectgeoriŽnteerde Kwaliteitszorg. Een managementmodel voor Kwaliteit. Den Haag/Heerlen: Centraal Bureau voor de Statistiek.

Van Nederpelt, Peter (2009). Centraal Bureau voor de Statistiek ontwikkelt kwaliteitsmodel. Sigma, nummer 3, juni 2009.

Van Nederpelt, Peter (2010) .Is er nog plaats voor een nieuw kwaliteitsmodel? Den Haag/Heerlen: Centraal Bureau voor de Statistiek.

Van Nederpelt, Peter (2012). Doelgericht verbeteren met OQRM. Synaps, nummer 34, 11e jaargang, mei 2012. Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement.

Van Nederpelt, Peter (2012). Deel 1: OQRM: Een innovatie op gebied van kwaliteits- en risicomanagement. Kwaliteit in Bedrijf, nr 4, mei 2012.

Van Nederpelt, Peter (2012). Deel 2: OQRM in een notendop. Kwaliteit in Bedrijf, nr 5, juli 2012.

Van Nederpelt, Peter (2012). Deel 3: Toepassingen van het OQRM model. Kwaliteit in Bedrijf, nr 6, augustus 2012.

Jeronymo, J. Armando (2014. OQRM - A new and affordable approach to quality and risk management. Brazil, Botucatu: WPJ

Toepassingen van het OQRM model

Van Nederpelt, Peter (2009). Checklist Kwaliteit Statistische Output. Den Haag/Heerlen: Centraal Bureau voor de Statistiek.
Model toegepast op statistische output.

CBS (2014). Kwaliteitsrichtlijnen 2014. Richtlijnen voor de kwaliteit van statistische processen

Van Nederpelt, Peter (2014). Object-oriented view on ISO 9001:2015 DIS.
Een overzicht van objecten/componenten in een kwaliteitsmanagementsysteem conform ISO 9001:2015 DIS.

NLIQ (2014). Code voor Informatiekwaliteit 2015. Platform Informatiekwaliteit Nederland. Zie ook www.nliq.nl.

Zie verder Engelstalige publicaties