British flagEnglish

Object-oriented Quality and Risk Management (OQRM)

Home Model Publicaties Uitspraken Contact Nieuws

20 oktober 2014. Het Platform Informatiekwaliteit Nederland (NLIQ) publiceert de definitieve versie van de Code voor Informatiekwaliteit. Deze code is gebaseerd v.w.b. zijn structuur op OQRM. Zie ook www.nliq.nl.

2 januari 2014. Het CBS publiceert de Kwaliteitsrichtljnen 2014 voor statistische processen. Deze richtlijnen zijn gebaseerd v.w.b de structuur op OQRM.

24 mei 2012. Het Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement (NNK) plaatst in het mei nummer van zijn blad Synaps een artikel over OQRM.

10 March 2012
Moein Shafiee Zadeh Mahani wil het OQRM model testen op gebied van architectuur.

9 March 2012
In The Generic Statistical Information Model (GSIM v0.3 March 2012) of UNECE wordt verwezen naar het OQRM model.

4 december 2012
Bookalert in Audit Magazine.